Minder verzuim door aanpak werkstress

Naar schatting heeft 17,3%* van de mensen in Nederland burn-outklachten. We hebben het dan over ongeveer 1,3 miljoen mensen. De inschatting is dat de kosten als gevolg van mentale gezondheidsrisico’s op het werk het afgelopen jaar 4,7 miljard euro bedroegen. Stress en stressgerelateerde klachten bij werknemers nemen nog altijd toe. Uitval door burn-out en hoge verzuimkosten zijn het gevolg.

Werkstress heeft dus grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van werkgerelateerde stress en er vanuit de overheid ook meer aandacht wordt gegeven aan werkstress, stijgt het percentage werknemers met burn-outklachten nog steeds. Naast persoonlijk leed voor de werknemer met een burn-out brengt verzuim door burn-out voor werkgevers hoge kosten met zich mee. De kosten voor een medewerker met een burn-out kunnen wel oplopen tot zo’n € 70.000.

Meer uitval door werkstress

De verwachting is dat het aantal mensen dat uitvalt door een burn-out door de coronacrisis stijgt. Baanverlies, onzekerheden in verschillende sectoren, werk- en privé balans en het thuis werken zorgen er voor dat werknemers meer druk ervaren. Veel werkgevers worstelen nu al met hoog verzuim van hun medewerkers. Belangrijk dus om juist nu werkstress aan te pakken.

Aanpak op maat om werkstress terug te dringen

Noaberschap in werk is een aanpak om op een duurzame manier hoog verzuim binnen bedrijven en organisaties te voorkomen. Deze aanpak draagt bij aan de vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers. Noaberschap in werk is een initiatief van CoachUnique.

Programma ‘Stop werkstress’ voor je medewerkers

Heb je een of meerdere medewerkers die last hebben van hoge werkstress en wil je uitval door een burn-out voorkomen? Dan is het programma ‘Stop werkstress’ dat ik aanbied vanuit CoachUnique heel geschikt. Met dit individuele programma help ik medewerkers beter om te gaan met werkstress. Naast persoonlijke begeleiding op maat en e-mailbegeleiding, krijgen ze tijdens de online coachsessies handvaten aangereikt die ze toe kunnen passen in de praktijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanpak op maat of het programma ‘Stop werkstress’? Neem dan contact met mij op of maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek via 06-83 60 45 14. Een Whatsappbericht sturen kan natuurlijk ook.

Online kennissessies voor werkgevers

Om werkgevers te helpen bij het terugdringen van werkstress, organiseer ik regelmatig online kennissessies. Heb je nu al interesse? Neem dan contact met mij op via 06-83 60 45 14.

*Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018