laptop

Met eenvoudige oplossingen kun je al veel doen om je medewerkers gezond te houden. Vaak denken we veel te moeilijk. Een belangrijke factor om gezond je werk te kunnen doen is oprechte aandacht en betrokkenheid. Hieronder twee vergelijkbare situaties die heel goed illustreren waar het mis kan gaan en hoe het anders kan.

Situatie 1

Peter werkt al sinds maart vanuit huis. Een keer per maand is er een teamoverleg via ZOOM. Dan ziet hij zijn leidinggevende en zijn collega’s. Dit overleg is meestal langdradig. Het gaat altijd alleen maar over het werk en Peter heeft wel eens de neiging om eerder het overleg te verlaten. Er liggen nog stapels werk, hij heeft wel wat anders te doen. Er wordt soms geklaagd over de werkdruk. Ook het thuiswerken eist zijn tol. Zijn leidinggevende gaat daar niet op in en Peter voelt dat hij na zo’n overleg al zijn energie kwijt is.

Hij mist het contact met zijn collega’s. Ze bellen elkaar af en toe om een probleem op te lossen en verder gaan alle contacten per mail. Omdat Peter veel te doen heeft, werkt hij ook na het avondeten nog vaak even door.

Op maandagochtend gaat zijn telefoon. Zijn leidinggevende belt. Hij valt met de deur in huis. Hij klaagt over een rapport dat nog steeds niet klaar is en hij maakt heel duidelijk dat hij hier echt niet blij mee is. Peter voelt zich overvallen. Zijn frustratie neemt toe. Hij weet dat hij zijn leidinggevende nu niet hoeft tegen te spreken. Want met gezeur over te veel werk hoef je bij hem niet aan te komen. Peter vraagt zich af wat hij moet doen. Wil hij zo wel verder?

Situatie 2

Anneke werkt al sinds maart vanuit huis. Een keer per maand is er een teamoverleg via ZOOM. Dan ziet zij haar leidinggevende en zijn collega’s. Aan het begin van het overleg maakt haar leidinggevende altijd even een rondje. Hoe zit iedereen er bij? Hoe gaat het met het thuiswerken? En hoe loopt het werk? Er is een vaste agenda en aan het eind van het overleg maken ze afspraken over de komende weken.

De leidinggevende van Anneke stuurt af en toe een berichtje. Tussendoor belt ze om even bij te praten. Ook de collega’s spreken elkaar regelmatig. Ze hebben een systeem bedacht om af en toe virtueel een kop koffie met elkaar te drinken.

Anneke merkt dat het thuis werken zijn tol begint te eisen. De werkdruk is hoog en ze vindt het soms lastig om prioriteiten te stellen. Komende donderdag heeft ze een koffiemomentje met haar collega Marijke. Ze heeft zich voorgenomen om hierover eens met Marijke van gedachten te wisselen. Misschien kan Marijke haar helpen bij een rapport dat nog af moet.

Op maandagochtend gaat haar telefoon. Haar leidinggevende belt. Ze vraagt hoe het met Anneke gaat. Anneke vertelt hoe ze er bij zit en dat ze met Marijke gaat praten over haar werkzaamheden. Haar leidinggevende vraagt hoe het gaat met het rapport dat er al zou zijn. Ze bespreken samen hoe ze dit op kunnen lossen en ze maken de afspraak dat ze elkaar komende maandag even bellen om te bespreken hoe het gaat. Anneke is opgelucht dat ze dit heeft benoemd. Ze gaat aan het werk en maakt een begin met het rapport.

Waar zou jij voor kiezen?

Als jij op zoek zou zijn naar een baan, voor welk bedrijf zou jij willen werken? En als je mocht kiezen, voor wie zou jij een stapje harder lopen?

Goed voor je medewerkers zorgen

Bij goed werkgeverschap hoort goed voor je medewerkers zorgen. Alleen al door aandacht te hebben voor je medewerkers, kun je het verschil maken. Persoonlijk contact, oprechte aandacht en echt luisteren naar elkaar maakt de wereld een stukje mooier. Het lijkt misschien een open deur maar door oog en oor te hebben voor een, voelt de ander zich gehoord en gezien. Er voor elkaar zijn zorgt voor verbinding. In een tijd dat er meer afstand is en veel mensen soms een gevoel van eenzaamheid ervaren, hebben we dit hard nodig.